Close

Verejné budovy

Gerda Star S

Pre zákazníkov, ktorí preferujú tradičný vzhľad dverí (bez vzorov a potlače), s veľmi dobrými bezpečnostnými a prevádzkovými parametrami, ktoré sú určené k používaniu v miestach s najvyšším stupňom hrozby vlámania. Najsilnejšie z bezpečnostných dverí v triede C a triede 4 podľa ENV. Sú určené k používaniu v miestach s najvyšším […]