Close

Bezpečnostné dvere

Gerda Star S

Pre zákazníkov, ktorí preferujú tradičný vzhľad dverí (bez vzorov a potlače), s veľmi dobrými bezpečnostnými a prevádzkovými parametrami, ktoré sú určené k používaniu v miestach s najvyšším stupňom hrozby vlámania. Najsilnejšie z bezpečnostných dverí v triede C a triede 4 podľa ENV. Sú určené k používaniu v miestach s najvyšším […]

Bezpečnostné dvere K-3000

Bezpečnostné kovové vchodové dvere sú určené na montáž v obytných a verejných budovách. Sú odolné voči atmosférickým podmienkam. Vďaka uplatneniu systému viacbodových zámkov, 3 závesov, 6 tŕňov proti vlámaniu a 4 tyčí z tvrdenej ocele tieto dvere poskytujú vysoký stupeň ochrany proti vlámaniu. Sú vyrobené v súlade s normami PN-EN […]